പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

ആരോഗ്യ സർവ്വകലാശാല പരീക്ഷ രജിസ്ട്രേഷൻ ,ടൈംടേബിൾ

Oct 17, 2022 at 10:02 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/L0wNm0Mo0DtBbViF7SJEBw

പരീക്ഷ രജിസ്ട്രേഷൻ

നവംബർ എട്ടിന് തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാം വർഷ ബിഎസ്സി നഴ്സിങ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി
(2016 സ്കീം ആൻഡ് അർഹരായ 2010
സ്കീമുകാർ) പരീക്ഷക്ക് 20 മുതൽ 27
വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
ഫൈനോടെ 29 വരെയും സൂപ്പർ
ഫൈനോടെ 31 വരെയും ഓൺലൈൻ
രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

\"\"


പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ
ഒക്ടോബർ 26ന് തുടങ്ങുന്ന ഫൈനൽ
പ്രെഫഷണൽ ബി.എസ്.എം.എസ് ഡിഗ്രി
റെഗുലർ ആൻഡ് സപ്ലിമെന്ററി (2016 ആൻഡ് 2013
സ്കീമുകൾ) പ്രാക്ടിക്കൽ, ഒക്ടോബർ 19ന് തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രഫഷണൽ
ബി.എസ്.എം.എസ് ഡിഗ്രി റെഗുലർ (2016
സ്കീം) പ്രാക്ടിക്കൽ, ഒക്ടോബർ 26ന്
തുടങ്ങുന്ന സെക്കൻഡ് പ്രെഫഷണൽ
ബി.എസ്.എം.എസ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി
(2016 ആൻഡ് 2013 സ്കീമുകൾ) പ്രാക്ടിക്കൽ,
ഒക്ടോബർ 19ന് തുടങ്ങുന്ന തേർഡ്
പ്രഫഷണൽ ബി.എസ്.എം.എസ് ഡിഗ്രി
സപ്ലിമെന്ററി (2013 ആൻഡ് 2016 സ്കീം)
പ്രാക്ടിക്കൽ, നവംബർ ഏഴ് മുതൽ 11 വരെ
നടക്കുന്ന ഒന്നാംവർഷ എം.എസ്സി
മെഡിക്കൽ ഫിസിയോളജി ഡിഗ്രി
-സപ്ലിമെന്ററി തിയറി പരീക്ഷകളുടെ
ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

\"\"

Follow us on

Related News