എംജി സർവകലാശാലയിൽ മെഡിക്കല്‍ ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് നിയമനം

Jan 29, 2024 at 3:30 pm

Follow us on

കോട്ടയം:മഹാത്മാ ഗാന്ധി സര്‍വകലാശാലയിലെ പഠന വകുപ്പായ സ്കൂള്‍ ഓഫ് ബയോ സയന്‍സസില്‍ മെഡിക്കല്‍ ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് താത്കാലിക നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്‍ ഒരൊഴിവാണുള്ളത്. ബി.എസ്സി എം.എല്‍.ടി യോഗ്യതയുള്ളവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം. പ്രതിമാസ വേതനം 20000 രൂപ. പ്രായപരിധി 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് 36 വയസ് കവിയരുത്. സംവരണ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കുള്ള നിയമാനുസൃത വയസിളവ് ബാധകമായിരിക്കും. സര്‍വകലാശാലാ വെബ്സൈറ്റില്‍നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം, അധിക യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം വിജ്ഞാപന തീയതിക്കുശേഷം 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മറമ5@ാഴൗ.മര.ശി എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തിലോ രജിസ്ട്രാര്‍, മഹാത്മാ ഗാന്ധി സര്‍വകലാശാല പ്രിയദര്‍ശിനി ഹില്‍സ് പി.ഒ, കോട്ടയം -686560 എന്ന വിലാസത്തില്‍ തപാല്‍ മുഖേനയോ അയയ്ക്കണം.

Follow us on

Related News