പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം: മെയ്‌ 20മുതൽ തുടക്കംകെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർസിൽ പ്രവേശനംസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പച്ചമലയാളം കോഴ്സ്: അപേക്ഷ 30വരെകാലിക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ 26വരെകേരള ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് നിയമനം: ആകെ 479 ഒഴിവുകൾസെറിബ്രൽ പാൾസിയെ അതിജീവിച്ച് ശാരിക സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്KEAM 2024: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

എംജി സർവകലാശാലയുടെ 8 പരീക്ഷകൾ, പരീക്ഷാഫലവും

Mar 27, 2023 at 7:30 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/LPdgjR7UuJU02aS9DYdOsL

കോട്ടയം: ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എംഎഡ് സ്‌പെഷ്യൽ എജ്യുക്കേഷൻ – ഇൻറലക്ച്വൽ ഡിസെബിലിറ്റി (2022 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2021 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെൻററി) പരീക്ഷകൾ മെയ് അഞ്ചിന് തുടങ്ങും.
ഏപ്രിൽ 18 വരെ പിഴയില്ലാതെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ നൽകാം. പിഴയോടു കൂടി ഏപ്രിൽ 19നും സൂപ്പർ ഫൈനോടെ ഏപ്രിൽ 20നും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ ഫീസിനൊപ്പം ഒരു പേപ്പറിന് 60 രൂപ നിരക്കിൽ(പരമാവധി 300 രൂപ) സി.വി ക്യാമ്പ് ഫീസ് അടയ്ക്കണം.

🌐ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ, എം.എസ്.സി, എം.കോം, എം.സി.ജെ, എം.ടി.എ, എം.എച്ച്.എം, എം.എം.എച്ച്, എം.എസ്.ഡബ്ല്യു, എം.ടി.ടി.എം (സി.എസ്.എസ് – 2022 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2021 അഡ്മിഷൻ ഇംപ്രൂവ്‌മെൻറ്, 2021,2020,2019 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി) പരീക്ഷകൾക്ക് ഏപ്രിൽ മൂന്നു മുതൽ 10 വരെ പിഴയില്ലാതെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ നൽകാം. പിഴയോടു കൂടി ഏപ്രിൽ 11,12 തീയതികളിലും സൂപ്പർ ഫൈനോടെ ഏപ്രിൽ 13നും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷാഫോറത്തിന് 35 രൂപയും ഒരു പേപ്പറിന് 50 രൂപ നിരക്കിൽ(പരമാവധി 300 രൂപ) സി.വി ക്യാമ്പ് ഫീസും പരീക്ഷാ ഫീസിനൊപ്പം അടയ്ക്കണം. പരീക്ഷാതീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

🌐നാലാം സെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.എം (ബ്രാഞ്ച് 1 കൊമേഴ്‌സ്യൽ ലോ – 2020 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2017-2019 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി, 2017 വരെയുള്ള അഡ്മിഷനുകൾ ആദ്യ മെഴ്‌സി ചാൻസ്), (ബ്രാഞ്ച് 2 ക്രിമിനൽ ലോ – 2020 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2017-2019 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി, 2017 വരെയുള്ള അഡ്മിഷനുകൾ ആദ്യ മെഴ്‌സി ചാൻസ്) പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 17 ന് നടക്കും. പിഴയില്ലാതെ ഏപ്രിൽ മൂന്നു വരെ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ നൽകാം. പിഴയോടുകൂടി ഏപ്രിൽ നാലിനും സൂപ്പർ ഫൈനോടെ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. മെഴ്‌സി ചാൻസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ പരീക്ഷാ ഫീസിനും സ.വി ക്യാമ്പ് ഫീസിനുമൊപ്പം 5515 രൂപ സ്‌പെഷ്യൽ ഫീസ് അടയ്ക്കണം.
പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കോളജുകളിൽതന്നെ പരീക്ഷ എഴുതണം. മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

🌐അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെയും സീപാസിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ് (ക്രെഡിറ്റും സെമസ്റ്ററും – 2016,2017 അഡ്മിഷനുകൾ ഫസ്റ്റ് മെഴ്‌സി ചാൻസ്, 2015 അഡ്മിഷൻ രണ്ടാം മെഴ്‌സി ചാൻസ്) പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 13ന് ആരംഭിക്കും. ഏപ്രിൽ മൂന്നു വരെ പിഴയില്ലാതെയും ഏപ്രിൽ നാലിന് പിഴയോടു കൂടിയും ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് സൂപ്പർ ഫൈനോടെയും ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷ നൽകാം. പരീക്ഷാ ഫീസിനൊപ്പം ഒരു പേപ്പറിന് 60 രൂപ നിരക്കിൽ സി.വി ക്യാമ്പ് ഫീസ് അടയ്ക്കണം.

\"\"


🌐ആദ്യ മെഴ്‌സി ചാൻസ് പരീക്ഷ എഴതുന്നവർ 5515 രൂപയും രണ്ടാം മെഴ്‌സി ചാൻസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവ് വിദ്യാർഥികൾ 7720 രൂപയും സ്‌പെഷ്യൽ ഫീസ് പരീക്ഷാഫീസിനൊപ്പം അടയ്ക്കണം.

പരീക്ഷാ തീയതി
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ത്രിവത്സര യൂണിറ്ററി എൽ.എൽ.ബി(2020 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2019,2018 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി),ത്രിവത്സര എൽ.എൽ.ബി.(2017 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെൻററി, 2016 അഡ്മിഷൻ ആദ്യ മെഴ്‌സി ചാൻസ്, 2015 അഡ്മിഷൻ രണ്ടാം മെഴ്‌സി ചാൻസ്, 2014 അഡ്മിഷൻ മൂന്നാം മെഴ്‌സി ചാൻസ്) പരീക്ഷകളും ഒൻപതാം സെമസ്റ്റർ പഞ്ചവത്സര എൽ.എൽ.ബി(2010 അഡ്മിഷൻ തേർഡ് മെഴ്‌സി ചാൻസ്) പരീക്ഷകളും ഏപ്രിൽ 17 ന് തുടങ്ങും. വിശദമായ ടൈം ടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

🌐മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്.സി, എം.എ (എം.എസ്.സി ബെയ്‌സിക് സയൻസ്-സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റികസ്, എം.എസ്.സി ബെയ്‌സിക് സയൻസ്-കെമിസ്ട്രി, എം.എസ്.സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്-ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് ആൻറ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, എം.എ ഇംഗ്ലീഷ് – പുതിയ സ്‌കീം – 2020 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ) പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 25 ന് തുടങ്ങും. ടൈംടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

\"\"

പ്രാക്ടിക്കൽ
ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.വോക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻറ് ടാക്‌സേഷൻ, ബാങ്കിങ് ആൻറ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് (2022 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2018-2020 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി – പുതിയ സ്‌കീം – മാർച്ച് 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ(എ.ഒ.സി) മാർച്ച് 29 മുതൽ അതത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും.

🌐മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻറ്(2021 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2020 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെൻററി – ന്യു സ്‌കീം), (20142019 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി, 2013 അഡ്മിഷൻ മെഴ്‌സി ചാൻസ് – ഓൾഡ് സ്‌കീം, ജനുവരി 2023) ബിരുദ പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ മൂന്നു മുതൽ പാലാ, സെൻറ് ജോസഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻറ് ആൻറ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജിയിൽ നടത്തും.

പരീക്ഷാ ഫലം
2022 ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ഇംഗ്ലീഷ് പി.ജി.സി.എസ്.എസ് – സപ്ലിമെൻററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് ഏപ്രിൽ 10 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

\"\"

Follow us on

Related News