വിദ്യഭ്യാസ വാർത്തകൾ
Google Play School Vartha
പ്രധാന വാർത്തകൾ

കൊച്ചിൻ പോർട് ട്രസ്റ്റിൽ കരാർ നിയമനം: അവസാന തീയതി 18

Published on : October 05 - 2021 | 1:50 am


തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിൻ പോർട് ട്രസ്റ്റിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു. സീനിയർ സിവിൽ എൻജിനീയർ കം ടീം ലീഡർ, സൈറ്റ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ കം സേഫ്റ്റി), ക്ലാർക്ക് കം ഒാഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ കം കുക്ക് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് അവസരം. ഒക്ടോബർ 18 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഗോവയിലാണ് തൊഴിൽ അവസരം. http://cochinport.gov.in

0 Comments

Related NewsRelated News