കെജിറ്റിഇ പ്രിന്റിങ് ടെക്‌നോളജി തിയറി പരീക്ഷ ജനുവരി 20 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ നടത്തുന്ന കെജിറ്റിഇ പ്രിന്റിങ് ടെക്‌നോളജി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കുള്ള തിയറി പരീക്ഷ 20 ,21, 22 തിയതികളിൽ നടക്കും. വട്ടിയൂർക്കാവ് സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളജ്, കളമശ്ശേരി വനിത പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളജ്, കോഴിക്കോട് വനിത പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളജ് എന്നീ സെന്ററുകളിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. പരീക്ഷാ ടൈംടേബൾ www.tekerala.org എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ഹാൾടിക്കറ്റ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.

Share this post

scroll to top