സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം; ഡിസംബര്‍ 10 വരെ അപേക്ഷ നല്‍കാം

തിരുവനന്തപുരം : സിവില്‍ സര്‍വീസ് പ്രിലിംസ് കം മെയിന്‍സ് പരീക്ഷാ പരിശീലന ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. www.ccek.org, www.kscsa.org എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ വഴി ഡിസംബര്‍ 10 വരെ അപേക്ഷ നല്‍കാം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് അക്കാഡമിയുടെ മണ്ണന്തലയിലെ മുഖ്യ കേന്ദ്രത്തിലും പൊന്നാനി, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കല്യാശ്ശേരി (കണ്ണൂര്‍), കൊല്ലം എന്നീ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം നടക്കുക. 13,900 രൂപയാണ് ഫീസ്. ഈ മാസം 11 മുതല്‍ 15 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി ഫീസടക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക. തിരുവനന്തപുരം – 0471 2313065, 2311654, 8281098862, 8281098863, പൊന്നാനി – 0494 2665489, 8281098868, പാലക്കാട് – 0491 2576100, 8281098869, കോഴിക്കോട് – 0495 2386400, 8281098870, കല്യാശ്ശേരി – 8281098875, കൊല്ലം – 9446772334

Share this post

scroll to top