പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

ബിടെക് മൂല്യനിർണയത്തിലെ പിഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധ്യാപകർ വിശദീകരണം നൽകണം: സാങ്കേതിക സർവകലാശാല

Nov 17, 2020 at 2:26 pm

Follow us on

\"\"

തിരുവനന്തപുരം: ബിടെക്. പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയത്തിലുണ്ടായ പിഴവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതത് അധ്യാപകരിൽനിന്ന് വിശദീകരണം തേടാൻ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനം. ബിടെക് ഏഴാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയ 82 അധ്യാപകരിൽ നിന്നാണ് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഏഴാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ 2,08,226 ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പ്രഥമ മൂല്യനിർണയത്തിനുശേഷം 24,854 ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്തിയിരുന്നു. ആദ്യ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട 24 ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. 34 ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്തിയ ഉത്തരക്കടലാസുകളിൽ 15 മാർക്കിലധികം വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 57 അധ്യാപകർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകുക.
ബിടെക് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാട്സാപ്പ് കോപ്പിയടി സംഭവത്തിൽ സൈബർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകാനും സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

\"\"

Follow us on

Related News