ഫോട്ടോ ജേർണലിസം കോഴ്സ്: സെപ്റ്റംബർ 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള മീഡിയ അക്കാദമി കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം സെന്ററുകളിൽ നടത്തുന്ന ഫോട്ടോ ജേർണലിസം കോഴ്സിന് സെപ്റ്റംബർ 19 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു മാസമാണു കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി. സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്സിന് 25,000/ രൂപയാണ് ഫീസ്. പ്ലസ്ടു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ ഫോം അക്കാഡമി വെബ്സൈറ്റായ www.keralamediaacademy.org ൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം (സെക്രട്ടറി, കേരള മീഡിയ അക്കാദമി, കാക്കനാട്, കൊച്ചി-30/ കേരള മീഡിയ അക്കാദമി  സബ് സെന്റർ, ശാസ്തമംഗലം, ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിനു എതിർവശം, തിരുവനന്തപുരം-10). അപേക്ഷയോടൊപ്പം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും വയ്ക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2020 സെപ്റ്റംബർ 19. സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരം ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണു ക്ലാസുകൾ.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :  0484-2422275, 2422068, 0471-2726275.

Share this post

scroll to top