സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളിൽ അധ്യാപക ഒഴിവ്: അപേക്ഷ 25വരെ

May 14, 2024 at 10:06 pm

Follow us on

മലപ്പുറം: മഞ്ചേരിയിലെ ഖദീജ സിബിഎസ്ഇ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ മാത്‍സ് അധ്യാപക തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിന് അവസരം. ആകെ 3ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. BSc/MSc/TTC/B Ed യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കാണ് നിയമനം. സിലബസ് സിബിഎസ്ഇ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ആകർഷകമായ ശമ്പളം. ബയോഡാറ്റാ 97472 57050 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി മെയ് 25. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9744375509, +91 97453 16114

Follow us on

Related News