പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

രക്ഷിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം: പഠന പിന്തുണാ പരിപാടി ഏപ്രിൽ മുതൽ

Mar 28, 2024 at 1:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ഒന്നുമുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അക്കാദമിക നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വാർഷിക പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആരംഭിച്ച പഠന പിന്തുണ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ അവസരം. പിന്തുണ പരിപാടിയുടെ കരട് SCERT വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ഏപ്രിൽ 10വരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അക്കാദമിക നിലവാരം ഗുണമേന്മയുള്ളതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസം പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ജൂൺ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച്ചയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യ ഘട്ടം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. വാർഷിക പരീക്ഷ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുകയും പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. അതിനു രക്ഷിതാക്കളുടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും ഓരോ വിദ്യലയത്തിലെയും SRG ചേർന്ന് ഈ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. ഓരോ ആഴ്ചയിലും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിപാടി മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ജൂൺ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയോട് കൂടി പ്രവർത്തനങൾ പൂർത്തീകരിക്കും. മൂല്യനിർണയ പരിപാടിയെ സമ്പൂർണ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Follow us on

Related News