പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്: മികവിന് അംഗീകാരം

Mar 3, 2024 at 4:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്ന നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മികച്ച നടത്തിപ്പിന് കേരളത്തിന് അംഗീകാരം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഈ സ്‌കോളർഷിപ്പ് ഭരണ നിർവഹണത്തിന്റെ മികവ് മുൻനിർത്തി ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി മൂന്ന്
സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് കേരളമാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളും മഹാരാഷ്ട്രയുമാണ് മറ്റു രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾ. മാർച്ച് 6ന് ഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ശിൽപശാലയിൽ വച്ച് കേരളം അംഗീകാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. പരീക്ഷാഭവൻ നടത്തുന്ന യോഗ്യത പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഓരോ വർഷവും മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് (3,473) വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകുക. അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിൽ ഓരോ വർഷവും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും. രക്ഷിതാക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം മൂന്നര ലക്ഷത്തിൽ കവിയരുത്. നാഷണൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ (എൻ.എസ്.പി.) വഴിയാണ് ഈ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണം നടക്കുന്നത്.
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കലും, വെരിഫിക്കേഷൻ, പ്രോസസിംഗ്, അർഹരായവർക്ക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുക ഡയറക്ട് ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം വഴി നൽകൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പോർട്ടൽ വഴിയാണ് ആണ് നടത്തുന്നത്.

Follow us on

Related News