പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

നവ അധ്യാപക പരിശീലനം മാർച്ച് 12മുതൽ: അപേക്ഷ നൽകണം

Feb 27, 2024 at 5:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:പുതിയതായി നിയമനം ലഭിച്ച ഒന്നാം ക്ലാസിലെ അധ്യാപകർക്ക് 2024-25 അധ്യയന വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ, പാഠ്യപദ്ധതി, സമീപന രീതികൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവയിൽ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള നവ അധ്യാപക പരിശീലനം മാർച്ച് 12മുതൽ ആരംഭിക്കും.
വിവിധ തലങ്ങളിലെ റിമസാഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിട്ടുള്ള നവ അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം മാർച്ച് 12 മുതൽ 16 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. പരിശീലനത്തിൽ അധ്യാപകരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പ്രധാന അധ്യാപകർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് താഴെ https://forms.gle/RbNBmtbcQnxhKs1M9

Follow us on

Related News