പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

അടുത്തവർഷം മുതൽ സിബിഎസ്ഇ ക്ലാസുകളിൽ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം: പുസ്തകം തുറന്ന് പരീക്ഷയെഴുതാം

Feb 22, 2024 at 9:59 pm

Follow us on

ന്യൂഡൽഹി: അടുത്ത അധ്യയനവർഷം മുതൽ സിബിഎസ്ഇ ക്ലാസുകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷ (ഒബിഇ) സമ്പ്രദായം നടപ്പാകും. 9 മുതൽ 12വരെ ക്ലാസുകളിലാണ് പുതിയ പരീക്ഷാ രീതി പരീക്ഷിക്കുക. രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്‌കൂളുകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓപ്പൺ ബുക്ക്‌ പരീക്ഷ നടത്തിയ ശേഷം വിജയകരമെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് സിബിഎസ്ഇ തീരുമാനം. എന്നാൽ 10,12 ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ ഓപ്പൺ ബുക്ക്‌ സംവിധാനം നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടി ല്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


9,10 ക്ലാസുകളിൽ ഇംഗ്ലിഷ്, സയൻസ്, കണക്ക് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും 11,12 ക്ലാസുകളിൽ ഇംഗ്ലിഷ്, ബയോളജി, കണക്ക് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുമാണ് ഓപ്പൺ ബുക്ക്‌ പരീക്ഷ ആലോചിക്കുന്നത്. പരീക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടുത്ത അധ്യായ വർഷത്തിന് മുൻപായി തയാറാക്കും. ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷയുടെ സാധ്യതകൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന പുതിയ ദേശീയ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് സിബിഎസ്ഇ തീരുമാനം. ഓപ്പൺ ബുക്ക്‌ പരീക്ഷയുടെ സാധ്യതകൾ, സ്കൂളുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്നി വയെല്ലാം അറിയാനാണ് ആദ്യം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നത്.

ഓപ്പൺ ബുക്ക് പരീക്ഷ പുസ്തകം നോക്കി ഉത്തരം പകർത്തുന്ന രീതിയല്ല. അത്തരത്തിൽ നേരിട്ട് ഉത്തര ങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഉത്തരം എഴുതാൻ പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ, നോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ റഫർ ചെയ്യാൻ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ അനുവദിക്കുമെന്ന് അർഥം. ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ വച്ചു വിശകലനം ചെയ്ത് ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടെത്തണം. പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലായെന്നു പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

Follow us on

Related News