പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ നിയമനം: 8 വരെ വരെ അപേക്ഷ നൽകാം

Feb 22, 2024 at 5:00 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ ഫയർ/സെക്യൂരിറ്റി/ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവസരം.
ഫയർ ഓഫിസർ, മാനേജർ-പോർട്ട് ഫോളിയോ മോണിറ്ററിങ് എക്സ്പോഷർ മാനേജ്മെന്റ്-സീനിയർ മാനേജർ സെക്ടർ/ ഇൻഡസ്ട്രി അനലിസ്റ്റ് മാനേജർ- എന്റർപ്രൈസ് റിസ്ക്‌ക് മാനേജ്മെന്റ് 2, സീനിയർ മാനേജർ-എൻ്റർപ്രൈസ് റിസ്ക് മാനേജർ 1, സീനിയർ മാനേജർ-ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് 1, ചീഫ് മാനേജർ-ക്ലൈമറ്റ്-മോഡൽ വാലിയേഷൻ 1, മാനേജർ-അനലിറ്റിക്സ് 3, സീനിയർ മാനേജർ-അനലിറ്റിക്സ് 2, മാനേജർ, മോഡൽ ഡെവലപ്മെന്റ് 2, സീനിയർ മാനേജർ-മോഡൽ ഡെവലപ്മെന്റ് 1, സീനിയർ മാനേജർ-ബാങ്ക്, എൻ.ബി.എഫ്.സി ആൻഡ് എഫ്.1 സെക്ടർ ക്രഡിറ്റ് റിസ്ക്‌ക് മാനേജർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലാണ് നിയമനം. വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്റ് വിജ്ഞാപനം http://bankofbaroda.in/careers ൽ ലഭ്യമാണ്.

Follow us on

Related News