പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിമാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ അനധ്യാപക തസ്തികയിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 5വരെആർസിഎഫ്എല്ലിൽ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 19വരെസൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവുകൾ: കൊച്ചിയിൽ 22മുതൽ അഭിമുഖംകെഎസ്ആർടിസിയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവ്: യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസികേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 22വരെകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 30വരെവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: അഭിമുഖ തീയതികൾ അറിയാംവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: ഒഎംആർ പരീക്ഷാ തീയതികൾഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പരീക്ഷ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 14വരെ

ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കാർഷിക ബാങ്കിൽ പ്യൂൺ, റൂം അറ്റന്റന്റ്, നൈറ്റ് വാച്ച്‌മാൻ: അപേക്ഷ നാളെവരെ മാത്രം

Jan 30, 2024 at 2:08 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേരള കാർഷിക ബാങ്കിൽ പ്യൂൺ, റൂം അറ്റന്റന്റ്, നൈറ്റ് വാച്ച്‌മാൻ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പി.എസ്.സി നിയമനത്തിന് (കാറ്റഗറി നമ്പർ: 696/2023) അപേക്ഷിക്കാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജനുവരി 31വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്കിൽ പ്യൂൺ, റൂം അറ്റന്റന്റ്, നൈറ്റ് വാച്ച്‌മാൻ തസ്തികകളിലാണ് നിയമനം. ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയണം. 18 വയസ് മുതൽ 40 വയസ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. ഒബിസി, എസ്.സി, എസ്.ടി, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉളവുണ്ട്.നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 16,550 രൂപ മുതൽ 42,950 രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം.
പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈടറ്റ് https://www.keralapsc.gov.in/, https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/ വഴി അപേക്ഷ നൽകാം. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം താഴെ

.

Follow us on

Related News