പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്‌കൂള്‍ ബസിന് തീപിടിച്ചു: ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തംവായനദിനം എത്തി: സ്കൂളുകളില്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍ തസ്തിക അനുവദിക്കുകകാലിക്കറ്റിൽ പിജി പ്രവേശനം: 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാംട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സാവകാശം നൽകണം :മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുബിരുദ പ്രവേശനം: അപേക്ഷയിലെ തിരുത്തലുകൾ 17നകംഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് 25 ശനിയാഴ്ചകള്‍ പ്രവർത്തിദിനം: കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾ അറിയാംബാലവേല തടയാൻ തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ കർമ്മ പദ്ധതി: ഉദ്ഘാടനം നാളെപ്ലസ് വൺ രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻറ് റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു: പ്രവേശനം 12, 13 തീയതികളിൽപ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: രണ്ടാം അലോട്മെന്റ് ഇന്ന് രാത്രിഎൻജിനീയറിങ്, ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി യശ്വസി സ്കോളർഷിപ്പ്: വർഷംതോറും 18000 രൂപ

സ്കൂൾ അധ്യാപകർ മുതൽ ഫർമസിസ്റ്റ് വരെ: നവംബർ മാസത്തെ പി.എസ്.സി.വിജ്ഞാപനം

Nov 18, 2023 at 9:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നവംബർ മാസത്തെ നിയമന വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിലവിൽ 19 പുതിയ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളുടെ വിജ്ഞാപനമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഡിസംബർ 20വരെ http://keralapsc.gov.in വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ തസ്‌തികകളിലേക്കുള്ള യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളെ എന്നിവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം കൃത്യമായി വായിക്കുക.

തസ്തിക വിവരങ്ങൾ താഴെ
.

🔵ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ (ജൂനിയര്‍) മലയാളം.
🔵ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ (ജൂനിയർ) ഹിസ്റ്ററി- കാറ്റഗറി നമ്പർ: 475/2023.
🔵ജൂനിയർ ലെക്ച്ചറർ ഇൻ ഡ്രോയിങ് ആന്റ് പെയ്ന്റിങ്- കാറ്റഗറി നമ്പർ: 476/2023.
🔵ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 11- കാറ്റഗറി നമ്പർ: 477/2023
🔵യു.പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (കന്നഡ മീഡിയം)- കാറ്റഗറി നമ്പർ: 478/2023.


🔵ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് II- കാറ്റഗറി നമ്പർ: 479/2023.
🔵സീനിയർ സുപ്രീണ്ടന്റ്റ് (എസ്.ആർ- എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗം)- കാറ്റഗറി നമ്പർ: 480/2023.
🔵ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് (എസ്.ആർ- എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രം)- 481/2023.
🔵സീമാൻ (എസ്.ആർ, എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രം)- 482/2023.
🔵നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ (ജൂനിയർ) ഗണിതം- കാറ്റഗറി നമ്പർ:483/2023.
🔵ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ (ജൂനിയർ) അറബിക്- കാറ്റഗറി നമ്പർ: 484/2023.
🔵ഹൈ സ്‌കൂൾ ടീച്ചർ (ഗണിതം) തമിഴ് മീഡിയം (NCA-E/B/T/D)- 485,486/ 2023.
🔵ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ് (VI NCA-ST)- കറിാറ്റഗ നമ്പർ:

487/2023.

🔵ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) എൽ.പി.എസ് (I NCA-SIUCN)- കാറ്റഗറി നമ്പർ: 488/2023.

🔵ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (അറബിക്) യു.പി.എസ് (VI NCA-SC/ST)- കാറ്റഗറി നമ്പർ: 489&490/2023.

🔵എൽ.പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ (മലയാളം മീഡിയം) (II NCA-HN): 491/2023.

🔵ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് II (ഹോമിയോ) (IX NCA-SCCC)- കാറ്റഗറി നമ്പർ:492/2023.
🔵ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ (I NCA-OBC)- കാറ്റഗറി നമ്പർ:493/2023.

Follow us on

Related News