പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

കെ–ഫോണിൽ വിവിധ തസ്തികളിൽ നിയമനം: അപേക്ഷ 21വരെ

Nov 16, 2023 at 9:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്‌വർക് ലിമിറ്റഡിനു (KFON) കീഴിൽ വിവിധ തസ്തികളിലെ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. എൻജിനീയറിങ് ബിരുദക്കാർക്കാണ് അവസരം. ആകെ 28 ഒഴിവുകളുണ്ട്. കരാർ നിയമനമാണ്. http://kcmd.in വഴി നവംബർ 21വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം.

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ
🔵ഡിസ്ട്രിക്ട് എൻജിനീയർ. ആകെ 14 ഒഴിവുകൾ. ജൂനിയർ എൻജിനീയർ. തിരുവനനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 8 ഒഴിവുകൾ. എൻഒസി എക്സിക്യൂട്ടീവ്. കാക്കനാട് 4 ഒഴിവുകൾ. എൻജിനീയറിങ് ബിരുദത്തിന് പുറമെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും അനിവാര്യം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. 45,000 രൂപയാണ് ശമ്പളം.

🔵ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ. ഒരു ഒഴിവ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എംകോം/എംബിഎ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് അസോഷ്യേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 8 വർഷ പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 45 വയസ്. ശമ്പളം 1,08,764 രൂപ.

🔵നെറ്റ്‌വർക് എക്സ്പെർട്ട്. കാക്കനാട് ഒരു ഒഴിവ്. എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം, സിസിഎൻപി/ ജെഎൻസിപി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കാണ് അവസരം. 5 വർഷ പരിചയം വേണം. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. ശമ്പളം 75,000 രൂപ.

Follow us on

Related News