പ്രധാന വാർത്തകൾ
പവർഗ്രിഡ് കോർപറേഷനിൽ ജൂനിയർ ടെക്നിഷ്യൻ ട്രെയിനികൾ: അപേക്ഷ 12വരെഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ ഓഫിസർ നിയമനം: ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരംഐഡിബിഐ ബാങ്കിൽ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, എക്സിക്യുട്ടീവ് നിയമനം: 2100 ഒഴിവുകൾസ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഓഫീസർ നിയമനം: 5447 ഒഴിവുകൾഎഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദധാരികൾക്ക് എൻഎൽസി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ അവസരം: 295 ഒഴിവുകൾപിജി മെഡിക്കൽ ഒഴിവ് സീറ്റുകൾ, ഫാർമസി/ പാരാമെഡിക്കൽ അഞ്ചാം അലോട്ട്‌മെന്റ്ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് പരീക്ഷ 17ന്: സ്‌ക്രൈബിനെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാംസംസ്‌ഥാന സ്കൂ‌ൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കമായികണ്ണൂർ സർവകലാശാല വിസി പുനർനിയമനം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിഓഫീസുകളിലിരുന്ന് സ്കൂൾ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കരുത്: സ്കൂൾ രേഖകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതില്ല

നാഷനൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

Nov 7, 2023 at 8:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:നാഷനൽ ഫെർട്ടിലൈ സേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി, എഫ് ആൻഡ് എ, അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, ലോ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് നിയമനം. അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 01. ആകെ 74 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റിങ് വിഭാഗത്തിൽ എംബിഎ പിജിഡിബിഎം പിജിഡിഎം (മാർക്കറ്റിങ്/ അഗ്രി ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിങ് റൂ റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്/ ഇന്റർനാഷ നൽ മാർക്കറ്റിങ്) അല്ലെങ്കിൽ ബിഎസ്സി അഗ്രി കൾചർ, എംഎസ്.സി അഗ്രികൾചർ (സീഡ് സയൻ സ് ആൻഡ് ടെക്./ ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ബീ ഡിങ്/ അഗ്രോണമി സോയിൽ സയൻസ്/ അഗ്രി കൾചർ കെമിസ്ട്രി/ എന്റമോളജി/ പതോളജി സ്പെഷലൈസേഷനോടെ) യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. http://nationalfertilizers.com

Follow us on

Related News