പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ അപ്രന്റീസ് നിയമനം: ആകെ 300 ഒഴിവുകൾ

Sep 30, 2023 at 10:30 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ അപ്രന്റീസ് നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ്, ടെ ക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസുകളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനം നൽകും. ഒക്ടോബർ 4വരെ http://cochinshipyard.in/career വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ആകെ 300 ഒഴിവുകളുണ്ട്. എസ്എസ്എൽസിയും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ നാഷനൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് യോഗ്യത. ഒക്ടോബർ 4ന് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രതിമാസം 8000 രൂപയാണ് സ്റ്റൈപ്പന്റ്.
ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ

ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 42, ഫിറ്റർ 32, വെൽഡർ 42, മെഷ്യനിസ്റ്റ് 8, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് 13, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക് 12, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ മെക്കാനിക് 6, സിവിൽ 4, പെയിന്റർ (ജനറൽ/മറൈൻ) 8, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ 10, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ 42, കാർപെന്റർ/വുഡ് വർക്ക് ടെക്നീഷ്യ ൻ 18, മെക്കാനിക് ഡീസൽ 10, പൈപ്പ് ഫിറ്റർ/പ്ലംബർ 32, റ്റഫിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് മെക്കാനിക്/ടെക്നീഷ്യൻ 1, മറൈൻ ഫിറ്റർ 20.

Follow us on

Related News