ഡിഫെൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊജക്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ്: അപേക്ഷ 16വരെ

May 27, 2023 at 12:31 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/DRpNCoPl6UWGt1uknNk9db

തിരുവനന്തപുരം:ഡിഫെൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (DRDO) പ്രൊജക്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് തസ്തികളിലെ നിയമനത്തിന്ഓ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ആകെ 12 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി ജൂൺ 16ആണ്. 3വർഷത്തേക്ക്ക രാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം നടത്തുക. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അപേക്ഷ നൽകാം.

വിശദവിവരങ്ങൾ:

ബോർഡിന്റെ പേര്ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (DRDO)
തസ്തികയുടെ പേര്പ്രൊജക്റ്റ് സയന്റിസ്റ്
യോഗ്യതഎഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം, എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ടെക്നോളജി.
പ്രവർത്തി പരിചയം 3-15 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം12
ശമ്പളം90,789-2,20,717/-
പ്രായ പരിധി55  വയസ്സിൽ കൂടരുത്
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിഷോർട്ലിസ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പ്രാഥമിക ഓൺലൈൻ അഭിമുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഓൺലൈൻ
അവസാന തീയതി    16 ജൂൺ, 2023
Application Link<< CLICK HERE >>
Notification Link<< CLICK HERE >>
Official Website link<< CLICK HERE >>

Follow us on

Related News