പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

UPSC ESIC 2023: 78 ജൂനിയർ എൻജിനീയർ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

Apr 10, 2023 at 9:00 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/ItKIOEhP0Y77RCNQC4zaj3

തിരുവനന്തപുരം: യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിവിധ വകപ്പുകളിലേക്ക് സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളിലെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യുmപി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://upsconline.nic.in-ൽ ESIC വിജ്ഞാപനം ലഭ്യമാണ്.ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഏപ്രിൽ 8 ന് ആരംഭിച്ചു.അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 28 ആണ്.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ജൂനിയർ എൻജിനീയർ (സിവിൽ):58 തസ്തികകൾ.

ജൂനിയർ എൻജിനീയർ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ): 20 തസ്തികകൾ.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ): അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദം.

ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ): അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദം.

\"\"

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 

ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ (CBT)-75 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം.

അഭിമുഖം, പ്രമാണ പരിശോധന

വൈദ്യ പരിശോധന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

2023 ലെ ESIC JE ഒഴിവുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം ആദ്യം പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ESIC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, UPSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. തുടർന്ന്, ഹോംപേജിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന \’Apply Online Link\’ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകളും വിശദാംശങ്ങളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. അവസാനമായി, അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി സംരക്ഷിക്കുക.

ESIC JE സിവിൽ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് .

ESIC JE ഇലക്ട്രിക്കൽ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് .

ESIC JE റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ( സിവിൽ ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് .

ESIC JE റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ ) പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക്

\"\"

Follow us on

Related News