പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്രിയേറ്റീവ് സമ്മർ സയൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

Mar 25, 2024 at 4:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിൽ ക്രിയേറ്റീവ് സമ്മർ സയൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികളിൽ ശാസ്ത്രാവബോധവും ശാസ്ത്രസംസ്കാരവും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലായാണ് വർക്ക്‌ഷോപ്പ് നടക്കുന്നത്. 3, 4, 5 ക്ലാസ്സുകളിൽ
പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കും (ജൂനിയർ ബാച്ച്), 6, 7, 8 ക്ലാസുകളിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു (സീനിയർ ബാച്ച്)മാണ് വർക്ക്‌ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ വഴി ഏപ്രിൽ 2ന് വൈകിട്ട് 4വരെ സമർപ്പിക്കാം. വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതും, പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നതും, ക്ലാസുകളുടെ ക്രമീകരണം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ http://kstmuseum.com ൽ ലഭ്യമാണ്.

Follow us on

Related News