പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

ഇൻ്റലിജൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ സീനിയർ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ്സ്

Mar 21, 2024 at 5:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ഇൻ്റലിജൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (ICSIL) സീനിയർ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ്സ് (ലീഗൽ) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ.

🔵സീനിയർ പ്രോജക്റ്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് നിയമനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകരുടെ പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ് ആണ്. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് നിയമ ബിരുദം. നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസികൾ/സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 04-06 വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ പരിചയവും വേണം. അപേക്ഷകർ 1000 രൂപ ഫീസായി നൽകണം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് 61,500/- രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും. ഐസിഎസ്ഐഎൽ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
അപേക്ഷകർ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 2/04/2024

Follow us on

Related News