പ്രധാന വാർത്തകൾ
പ്ലസ് വൺ രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് ഫലം ഇന്ന് രാത്രി: പ്രവേശനം നാളെ മുതൽവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി. നിയമനം: അപേക്ഷ 14വരെഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ വിവിധ തസ്തികളിൽ നിയമനം: 741 ഒഴിവുകൾഎൽഎസ്എസ് – യുഎസ്എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് കുടിശിക 27.61 കോടി അനുവദിച്ചു: മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിപ്ലസ് വൺ രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റ്: 23ന് വൈകിട്ട് 5വരെ അപേക്ഷ പുതുക്കാംസംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉജ്ജ്വല ബാല്യം പുരസ്കാരം: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 15വരെപിജി ഡെന്റൽ പ്രവേശനം: അന്തിമ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് & കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ്നാളെ നടക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ സ്കൂൾ, കോമ്പിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച്ആനക്കയത്തും പാണ്ടിക്കാട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അടച്ചു: മലപ്പുറത്തെ നിപ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെപ്ലസ് വൺ സ്‌കൂൾ, കോമ്പിനേഷൻ ട്രാൻസ്‌ഫർ അഡ്‌മിഷൻ 22,23 തീയതികളിൽ: ലിസ്റ്റ് ഉടൻ

ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് വഴി 2354 ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ 9മുതൽ

Dec 28, 2023 at 7:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡിൽ (DSSSB) വിവിധ തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ആകെ 2354 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്, ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ്-II, ജൂനിയർ സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ (ഹിന്ദി/ ഇംഗ്ലീഷ്), ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ, സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ & അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് – I എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് നിയമനം. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജനുവരി 9മുതൽ ഫെബ്രുവരി 7വരെ ഓൺലൈനായി (https://dsssbonline.nic.in) അപേക്ഷ നൽകാം.

തസ്തികകളും ഒഴിവുകളും
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്റ്, ഗ്രേഡ് IV- 1672 ഒഴിവ്.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ – 143 ഒഴിവ്.
🔵ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് (ഹിന്ദി) 256ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ- 20 ഒഴിവുകൾ
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 40 ഒഴിവുകൾ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ- 14 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 30 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഇംഗ്ലീഷ്)- 2 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 28 ഒഴിവുകൾ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ്-II- 5 ഒഴിവുകൾ. 🔵ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്- 28 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 10 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഹിന്ദി)- 2 ഒഴിവുകൾ.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് I- 104 ഒഴിവുകൾ.

പ്രായപരിധി
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിൽ 18 മുതൽ 30 വയസ് വരെയും ബാക്കി തസ്തികൾക്ക് 18 മുതൽ 27 വയസ് വരെയുമാണ് പ്രായപരിധി.
സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും.

ശമ്പളം
🔵ഗ്രേഡ്-IV/ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്: 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ – 25500 രൂപ മുതൽ 81100 വരെ.
🔵ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് (ഹിന്ദി/ ഇംഗ്ലീഷ്)- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 2.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്റ്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 വരെ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഇംഗ്ലീഷ്)- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 വരെ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 2.
🔵ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 2.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്റ്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഹിന്ദി)- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 വരെ.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് I- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.

അപേക്ഷ
ജനറൽ, ഒബിസി, വിഭാഗക്കാർക്ക് 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. വനിതകൾ, എസ്.സി, എസ്.ടി, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി, മുൻസൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.

വിവിധ തസ്തികകൾക്കുള്ള യോഗ്യതയും വിശദവിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനവും അറിയാൻ https://dsssbonline.nic.in സന്ദർശിക്കുക.

Follow us on

Related News