പ്രധാന വാർത്തകൾ
സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരാതി ഉന്നയിക്കാമെന്ന് സിബിഎസ്ഇകേരളത്തിന് പുതിയ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: ഉദ്ഘാടനം നാളെഏവിയേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് നിയമനം: അപേക്ഷാ തിയതി നീട്ടിവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ക്വിസ് പ്രസ്സ്: ഒന്നാംസമ്മാനം ട്രോഫിയും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുംബിരുദം മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ‘സ്നേഹപൂർവം’ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാംഎയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നോൺ വൊക്കേഷണൽ അധ്യാപക ഒഴിവ്പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ്‘മാർച്ച്‌’ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക്: എസ്എസ്എൽസി, ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായിPM-YASASVI 2024: വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കാംഅസി.പ്രഫസർ, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഹിന്ദി അദ്ധ്യാപകൻ, ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ: തൊഴിൽ വാർത്തകൾ

ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് വഴി 2354 ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ 9മുതൽ

Dec 28, 2023 at 7:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡിൽ (DSSSB) വിവിധ തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ആകെ 2354 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്, ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ്-II, ജൂനിയർ സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ (ഹിന്ദി/ ഇംഗ്ലീഷ്), ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ, സ്റ്റേനോഗ്രാഫർ & അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് – I എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് നിയമനം. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജനുവരി 9മുതൽ ഫെബ്രുവരി 7വരെ ഓൺലൈനായി (https://dsssbonline.nic.in) അപേക്ഷ നൽകാം.

തസ്തികകളും ഒഴിവുകളും
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്റ്, ഗ്രേഡ് IV- 1672 ഒഴിവ്.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ – 143 ഒഴിവ്.
🔵ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് (ഹിന്ദി) 256ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ- 20 ഒഴിവുകൾ
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 40 ഒഴിവുകൾ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ- 14 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 30 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഇംഗ്ലീഷ്)- 2 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 28 ഒഴിവുകൾ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ്-II- 5 ഒഴിവുകൾ. 🔵ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്- 28 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 10 ഒഴിവുകൾ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഹിന്ദി)- 2 ഒഴിവുകൾ.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് I- 104 ഒഴിവുകൾ.

പ്രായപരിധി
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിൽ 18 മുതൽ 30 വയസ് വരെയും ബാക്കി തസ്തികൾക്ക് 18 മുതൽ 27 വയസ് വരെയുമാണ് പ്രായപരിധി.
സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും.

ശമ്പളം
🔵ഗ്രേഡ്-IV/ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്: 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ – 25500 രൂപ മുതൽ 81100 വരെ.
🔵ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് (ഹിന്ദി/ ഇംഗ്ലീഷ്)- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 2.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്റ്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 വരെ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഇംഗ്ലീഷ്)- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 വരെ.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.
🔵സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 2.
🔵ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 2.
🔵ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്റ്- 19900 രൂപ മുതൽ 63200.
🔵ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (ഹിന്ദി)- 25500 രൂപ മുതൽ 81100 വരെ.
🔵അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് I- 19900 രൂപ മുതൽ 63200 വരെ.

അപേക്ഷ
ജനറൽ, ഒബിസി, വിഭാഗക്കാർക്ക് 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. വനിതകൾ, എസ്.സി, എസ്.ടി, പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി, മുൻസൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.

വിവിധ തസ്തികകൾക്കുള്ള യോഗ്യതയും വിശദവിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനവും അറിയാൻ https://dsssbonline.nic.in സന്ദർശിക്കുക.

Follow us on

Related News