പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിമാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ അനധ്യാപക തസ്തികയിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 5വരെആർസിഎഫ്എല്ലിൽ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 19വരെസൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവുകൾ: കൊച്ചിയിൽ 22മുതൽ അഭിമുഖംകെഎസ്ആർടിസിയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവ്: യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസികേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 22വരെകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 30വരെവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: അഭിമുഖ തീയതികൾ അറിയാംവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: ഒഎംആർ പരീക്ഷാ തീയതികൾഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പരീക്ഷ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 14വരെ

സ്കൂൾ കായികമേളകളുടെ നടത്തിപ്പിന് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കാം: സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി

Nov 10, 2023 at 10:24 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന സ്കൂൾ കായികമേളകളുടെ നടത്തിപ്പിനും സ്പോർട്ട്സ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തുക ഈടാക്കാം എന്ന് ഉത്തരവ്. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിലവിൽ ശേഖരിക്കുന്ന അതിലറ്റിക് ഫണ്ട് പര്യാപ്തമല്ലെന്നും ആയതിനാൽ അതിലറ്റിക് ഫണ്ട് തുക വർദ്ധനവ് വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സർക്കാരിന് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ (3 മുതൽ 10 ക്ലാസ്) നിന്നും നിലവിൽ ശേഖരിക്കുന്ന 10 രൂപയ്ക്ക് പകരം 15 രൂപ ക്രമത്തിലും, ഹയർസെക്കണ്ടറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും നിലവിൽ ശേഖരിക്കുന്ന 50 രൂപയ്ക്ക് പകരം 75 രൂപ ക്രമത്തിലും, അതിലറ്റിക് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയാണ്
ഗവർണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഒ എൻ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

Follow us on

Related News