പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

2024ലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ പരീക്ഷാ തീയതികൾ അറിയാം

Nov 10, 2023 at 8:30 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് 2024ൽ നടക്കുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ തീയതികൾ നാഷനൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (NBEMS) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താത്കാലിക പരീക്ഷാ കലണ്ടറാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വിദേശത്ത് മെഡിക്കൽ പഠനം നടത്തിയവർക്കുള്ള 2023 ഡിസംബർ സെഷൻ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയായ എഫ്എംജിഇയും ഫോറിൻ ഡെന്റൽ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റും (ബിഡിഎസ്)
ജനുവരി 20ന് നടക്കും. ഡിഎൻബി ഫൈനൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് നടക്കുക. തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.
നീറ്റ് എംഡിഎസ് ഫെബ്രുവരി 9നും നീറ്റ് പിജി മാർച്ച് 3നും ഫോറിൻ ഡെന്റൽ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് (എംഡിഎസ്, പിജി
ഡിപ്ലോമ) മാർച്ച് 16നും എഫ്എംജിഇ ജൂൺ മാസത്തിലും നടക്കും.

Follow us on

Related News