പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷനിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് നിയമനം: 50ഒഴിവുകൾ

Nov 9, 2023 at 11:38 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷനിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് നിയമനത്തിനായി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ/ഇല ക്ട്രോണിക്സ്/ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദക്കാർക്കാണ് അവസരം. ആകെ 50 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്.(ജനറൽ -22, ഇഡബ്ലിയുഎസ് -5, ഒബിസി -11, എസ്.സി.-8, എസ്ടി-4). അഞ്ചുവർഷ ത്തേക്കാണ് നിയമനം. 90,000 രൂപയാണ് ശമ്പളം. രണ്ടുവർഷത്തിൽ കുറയാതെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ 10ആണ്. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 35 വയസ്. ഒ.ബി.സി/എസ്.സി/ എസ്.ടി/വിമുക്ത ഭടന്മാർ തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് https://careers.ntpc.co.in സന്ദർശിക്കുക.

Follow us on

Related News