പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

2024ലെ UPSC പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പുറത്തിറങ്ങി: വിവിധ പരീക്ഷാ തീയതികൾ അറിയാം

Oct 20, 2023 at 12:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 2024 വർഷത്തേക്കുള്ള പരീക്ഷ കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കി. സിവിൽ സർവീസസ്, ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് (IFS), NDA, CDS (I), മറ്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷാ തീയതികൾ കലണ്ടറിൽ ലഭ്യമാണ്. UPSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://upsc.gov.in വഴി കലണ്ടർ പരിശോധിക്കാം. കലണ്ടർ അനുസരിച്ച്, യു‌പി‌എസ്‌സി സിവിൽ സർവീസസ് പ്രിലിംസ് 2024, ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് (ഐ‌എഫ്‌എസ്) പ്രിലിംസ് 2024 എന്നിവ മെയ് 26ന് നടക്കും

Follow us on

Related News