പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

ഡൽഹിയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ 909 പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരുടെ ഒഴിവ്

Oct 12, 2023 at 12:08 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ന്യൂ ഡൽഹിയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പാരമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരുടെ 909 ഒഴിവുകൾ. ഡൽഹിയിലെ ഡോ. റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രി, കലാവതി ശരൺ ചിൽഡ്രൻസ് ആശുപത്രി, സഫ്ദർ ലേഡി ഹാർഡിൻജ് മെഡിക്കൽ കോളജ്, റൂറൽ ഹെൽത്ത് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ. ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഒക്ടോബർ 25നുള്ളിൽ https://rmlh.nic.in വഴി അപേക്ഷ നൽകണം. വിശദ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Follow us on

Related News