പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിമാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ അനധ്യാപക തസ്തികയിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 5വരെആർസിഎഫ്എല്ലിൽ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 19വരെസൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവുകൾ: കൊച്ചിയിൽ 22മുതൽ അഭിമുഖംകെഎസ്ആർടിസിയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവ്: യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസികേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 22വരെകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 30വരെവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: അഭിമുഖ തീയതികൾ അറിയാംവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: ഒഎംആർ പരീക്ഷാ തീയതികൾഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പരീക്ഷ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 14വരെ

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാഡിൽ 95 വർക്മെൻ ഒഴിവുകൾ: യോഗ്യത നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ

Oct 12, 2023 at 12:03 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാഡിൽ വർക് മെൻ ഒഴിവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ആകെ 35 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. കരാർ നിയമനമാണ്. ഒക്ടോബർ 21വരെ http://cochinshipyard.in വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. ആദ്യത്തെ 1,2,3 വർഷങ്ങളിൽ 22,100 രൂപ മുതൽ 22,800വരെയാണ് ശമ്പളം. പ്രായപരിധി (2023 ഒക്ടോബർ 21 ന്) 30 വയസ് കവിയരുത്. അർഹർക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കും.അപേക്ഷ ഫീസ് ഫീസ് 200 രൂപയാണ്. പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്കു ഫീസില്ല. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം.

തസ്തികകളും ഒഴിവുകളും യോഗ്യതയും
🔵സേഫ്റ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, 39 ഒഴിവുകൾ, പത്താം ക്ലാസ് ജയം, ഒരു വർഷ സേഫ്റ്റി/ഫയർ ഡിപ്ലോമ, ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.
🔵സെമി സ്കിൽഡ് റിഗർ, 56ഒഴിവുകൾ, നാലാം ക്ലാസ് ജയം, 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

Follow us on

Related News