ഓപ്പൺ സർവകലാശാല പ്രവേശനം നീട്ടി, പരീക്ഷ അപേക്ഷ, മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകൾ

Oct 1, 2023 at 6:30 am

Follow us on

കൊല്ലം:ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി 20വരെ നീട്ടി. സംസ്ഥാനത്തെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടി നൽകിയത്.
12 ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കും 10 ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കുമാണ് പ്രവേശനം.

മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകൾ
യുജി രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ (2022 അഡ്മിഷൻ) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സെപ്റ്റംബർ 16, 17 തീയതികളിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം 7, 8 തീയതികളിൽ ഫാറൂഖ് കോളജ് കോഴിക്കോട്, എസ്എൻഇഎസ് കോളജ് ഓഫ് ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കുന്നമംഗലം, ചെത്തുകടവ് എൻ.എ.എം കോളജ് കല്ലിക്കണ്ടി എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തും. ഈ പരീക്ഷകൾക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും പരീക്ഷയെഴുതാൻ കഴിയാതെ വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പഠിതാക്കൾക്കും അപേക്ഷ നൽകി അനുമതി വാങ്ങി ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷയെഴുതാം. പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ സർവകലാശാലയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലേണർ സപ്പോർട്ട് സെന്ററുകളിലും ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ e23@sgou.ac.in, ഫോൺ:9188920013, 9188920014

പരീക്ഷ അപേക്ഷ
പിജി 2022 – അഡ്മിഷൻ ഒന്നും രണ്ടും എൻഡ് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളുടെ റജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി. പിഴയില്ലാതെ 16 വരെയും പിഴയോടെ 21 വരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

Follow us on

Related News