പി.എസ്.സി ഉത്തരക്കടലാസ് പുനഃപരിശോധന: പ്രൊഫൈൽ വഴിയുള്ള അപേക്ഷ 24മുതൽ

Apr 17, 2023 at 10:11 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/ItKIOEhP0Y77RCNQC4zaj3

തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസ് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനും
പകർപ്പ് ലഭിക്കാനുമുള്ള അപേക്ഷകൾ പ്രൊഫൈൽ വഴി ഏപ്രിൽ 24 മുതൽ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ ഫീസ് ഓൺലൈൻ മുഖേന അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും പ്രൊഫൈലിൽ നൽകും. പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയർ മൊഡ്യൂൾ പ്രകാരമാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. അപേക്ഷയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും അന്തിമ തീരുമാനവും
സോഫ്റ്റ് വെയർ മുഖേന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അറിയാം. പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പാകുന്നതോടെ ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കില്ല.

\"\"


Follow us on

Related News