പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും അവധിക്കാല പരിശീലനം: മെയ്‌ 20മുതൽ തുടക്കംകെ.ആർ. നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർസിൽ പ്രവേശനംസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പച്ചമലയാളം കോഴ്സ്: അപേക്ഷ 30വരെകാലിക്കറ്റിൽ പുതിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സുകൾ: അപേക്ഷ 26വരെകേരള ബാങ്കിൽ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് നിയമനം: ആകെ 479 ഒഴിവുകൾസെറിബ്രൽ പാൾസിയെ അതിജീവിച്ച് ശാരിക സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്KEAM 2024: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെ നിയമനത്തിനും ഇനിമുതൽ എഴുത്തുപരീക്ഷ:പി.എസ്.സി.

Feb 15, 2023 at 9:26 pm

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Ce7kAu5nnHX7LD7X4pg8Xw

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെ നിയമനത്തിനും ഇനിമുതൽ പി.എസ്.സി. എഴുത്തുപരീക്ഷ നിർബന്ധമാക്കും. അഭിമുഖങ്ങളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക്ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കിയുള്ള നിയമനം ഒഴിവാക്കാനാണ് തീരുമാനം. അപേക്ഷകർ കുറവുള്ള
തസ്തികകളിലേക്ക് പരീക്ഷ നടത്താതെ അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നിയമനം നടത്തുകയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ സംവിധാനം ഇനി മാറും. എന്നാൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിലെ തസ്തിക നിയമങ്ങളിൽ മാത്രം എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകും. എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ
അറിവു വിലയിരുത്തിയുയുള്ള
ശാസ്ത്രീയ രീതി ആഭിമുഖത്തിൽ ഇല്ല എന്നതിനാലാണ് പുതിയ തീരുമാനം. അപേക്ഷകർ കുറവുള്ള തസ്തികളിലേക്ക്
ഒഎംആർ, ഓൺലൈൻ, വിവരണാത്മക പരീക്ഷകളിൽ ഏതു നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.

\"\"

Follow us on

Related News