അധ്യയനം അവസാനിക്കാറായിട്ടും പാഠപുസ്തകമില്ല: പ്രീ-പ്രൈമറിയിൽ കളിത്തോണി കാത്ത് കുട്ടികൾ

Feb 13, 2023 at 9:05 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Ce7kAu5nnHX7LD7X4pg8Xw

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്തെ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യണ്ട മൂന്നാം ടേം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇനിയും എത്തിയില്ല. പ്രീ-പ്രൈമറിയിലെ \’കളിത്തോണി\’ എന്ന പുസ്തകമാണ് വൈകുന്നത്. പ്രീ പ്രൈമറിയിലെ എൽകെജി, യുകെജി
വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പുസ്തകമാണിത്. കുട്ടികൾ പ്രൈമറിക്കു വരയ്ക്കാനും വിവിധ പ്രവത്തി പരിചയങ്ങൾക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ വർക് ബുക്കാണിത്.
എൽകെജിക്കും യുകെജിക്കും ഒരു വർഷം 3 വോള്യങ്ങളാണു കളിത്തോണി\’ക്കുള്ളത്.

\"\"


ഇതിൽ ക്രിസ്മസ് അവധിക്കു
ശേഷം സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകേണ്ട
യുകെജി മൂന്നാം വോള്യമാണു വിതരണം ചെയ്യാത്തത്. ജനുവരി ആദ്യം ലഭിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് ഇതുവരെയും ലഭിക്കാത്തത്.
പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വർക് ബുക്ക് കുട്ടികൾക്കു ലഭിക്കാത്തതു പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു. എല്ലാ ടേമിലും പുസ്തകം വൈകിയാണു ലഭിക്കുന്നതെന്നും പരാതിയുണ്ട്. എസ്സിഇആർടി തയാറാക്കിയ പുസ്തകം സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള (എസ്എ)യാണ് അച്ചടിച്ചു വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്.
അച്ചടിയിൽ കാലതാമസമുണ്ടായതാണ് വിതരണം വൈകാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം അച്ചടി കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ പല ജില്ലകളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ആഴ്ച തന്നെ വിതരണം നടത്തുമെന്നും എസ്എസ്കെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോ.എ.ആർ.സുപ്രിയ പറഞ്ഞു.

\"\"

Follow us on

Related News