പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ്: അപേക്ഷ നവംബർ 30വരെ

Nov 19, 2022 at 9:49 am

Follow us on

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL  https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/Lk83gpIkiuH9LHvkPOO7B8

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഒഇസി/ഒബിസി(എച്ച്) സമുദായങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരിൽ ഉന്നത പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒഇസി പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ, അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പ്രകാരം ഐ.ഐ.ടി, ഐ.ഐ.എം, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ മെറിറ്റ്/റിസർവേഷൻ പ്രകാരം പ്രവേശനം ലഭിച്ച് ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

\"\"

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത്. http://egrantz.kerala.gov.in വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം http://bcdd.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്. അവസാന തീയതി നവംബർ 30. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ മേഖലാ ഓഫീസുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. കൊല്ലം മേഖലാ ഓഫീസ് – 0474 2914417, എറണാകുളം – 0484 2983130, 2429130, പാലക്കാട് – 0491 2505663, കോഴിക്കോട് – 0495 2377786, 2377796.

\"\"

Follow us on

Related News