സ്‌കോൾ കേരള: ഡിസിഎ പ്രവേശന തിയതി ദീർഘിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സ്‌കോൾ കേരള മുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, ഹയർസെക്കന്ററി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഴ്സ്(ഡിസിഎ)ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തിയതി നീട്ടി.

ആറാം ബാച്ച് പ്രവേശന, പുന:പ്രവേശന രജിസ്ട്രേഷൻ തിയതികളാണ് നീട്ടിയത്. പിഴ കൂടാതെ ഏപ്രിൽ 17 വരെയും 60 രൂപ പിഴയോടെ ഏപ്രിൽ 30 വരെയും ദീർഘിപ്പിച്ചു.

Share this post

scroll to top