കോവിഡ് 19: പി.എസ്.സി പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഡിസംബറിൽ നടത്താനിരുന്ന പൊതുപ്രാഥമിക പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചതായി കേരള പബ്ലിക് സർവിസ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. 10-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകളാണ് നീട്ടിയത്. പരീക്ഷകൾ 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് ഓരോഘട്ടത്തിലും 2000 ഓളം പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡപ്രകാരം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസം നേരിടുന്നതും, പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പൂർവസ്ഥിതിയിലെത്തുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതുമാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കാൻ കാരണമെന്നും പി.എസ്.സി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം യു.പി.എസ്.എ, എൽ.പി.എസ്.എ പരീക്ഷകൾ നവംബർ 7, 24 തീയതികളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടക്കും.

Share this post

scroll to top