പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

സ്കൂളുകളിൽ ഓൾ പാസ് സമ്പ്രദായം തുടരും: പഠിക്കാത്തവർക്ക് മെയ് അവസാനം നിലവാരപ്പരീക്ഷ

Mar 29, 2024 at 4:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ തുടരുന്ന ‘ഓൾ പാസ്’ രീതിയിൽ ഈ വർഷവും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഏപ്രിൽ,മെയ് മാസങ്ങളിൽ പഠനപിന്തുണാ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതുവഴി
കുട്ടികളുടെ പഠനമികവ് ഉറപ്പാക്കും. മെയ് അവസാനം ഈ കുട്ടികൾക്കായി നിലവാരപ്പരീക്ഷയും നടത്തും. സ്കൂളുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷാ മാതൃകയിൽ കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തി തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച ഗ്രേഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വിഷയത്തിലും പഠനപിന്തുണ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ പട്ടിക ക്ലാസ് ടീച്ചർ തയാറാക്കണം. ഒന്നുമുതൽ എട്ടുവരെ ക്ലാസുകളിൽ ഇ ഗ്രേഡും ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ ഡി, ഇ ഗ്രേഡുകളും നേടിയ കുട്ടികളെയാണ് പദ്ധതിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഉത്തരക്കടലാസുകൾവഴി കുട്ടികളുടെ കഴിവും പരിമിതിയും കണ്ടെത്തും. കുട്ടികളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അധ്യാപകർ കണ്ടെത്തിയ പഠനപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഏപ്രിലിൽ സ്കൂൾതലവിശകലനം നടക്കും. ഓരോ ആഴ്ചയിലും കുട്ടിയിലുണ്ടാവുന്ന പഠനവ്യത്യാസം നിരീക്ഷിച്ച് ക്ലാസ് ടീച്ചർ നോട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. സ്കൂൾതലത്തിൽ പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കി പഠനപിന്തുണാ പരിപാടി ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രഥമാധ്യാപകർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

Follow us on

Related News