പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു: ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ ഏപ്രിൽ 27മുതൽ

Mar 25, 2024 at 8:42 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡിന്റെ 2023 ഡിസംബർ 20-ലെ വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലേക്കുള്ള സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികകളിലെ പരീക്ഷകൾ മേയ് 12ന് ഓൺലൈനായും അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികകളിലെ പരീക്ഷകൾ യഥാക്രമം മേയ് 18, 19 തീയതികളിൽ ഒ.എം.ആർ വഴിയും നടത്തും. സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികകളിലെ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ ഏപ്രിൽ 27 മുതലും, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ മേയ് 3 മുതലും ഉദ്യോഗാർഥികലുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കാം. ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലെ പരീക്ഷക്കുള്ള ഹാൾടിക്കറ്റുകൾ മേയ് മൂന്നിന് മുമ്പായി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തപാൽ മുഖേന അയച്ച് പൂർത്തീകരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471 2468690, 2468670

Follow us on

Related News