പ്രധാന വാർത്തകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കന്നിവോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെഡിഎൽഎഡ്, ബി.വോക് പരീക്ഷാഫലങ്ങൾകുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മികച്ച പഠനവസരം നൽകി കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജിബിരുദ പ്രവേശനം: സിയുഇടി- യുജി മെയ് 15 മുതൽസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മെയ്‌ 2മുതൽ പരിശീലനംKEAM-2024: കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇന്നുകൂടി അവസരംഎൻജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സിലബസ് മാറ്റം: നടപടി വൈകുന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പ് മെയ് 6മുതൽഹയർ സെക്കന്ററി ഫലം മെയ് പത്തോടെ: മൂല്യനിർണ്ണയം അടുത്തയാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കുംഎസ്എസ്എൽസി മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായി: പരീക്ഷാ ഫലം ഉടൻ

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ: 21 തസ്തികകളിലെ നിയമന വിജ്ഞാപനം ഉടൻ

Feb 21, 2024 at 2:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനത്തിന് ഉടൻ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 21 തസ്തികകളില വിജ്ഞാപനമാണ് ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പി.എസ്.സി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. നിയമനം നടക്കുന്ന വകുപ്പുകളും തസ്തിക വിവരങ്ങളും താഴെ.

ജനറല്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്: (സംസ്ഥാന തലം)

🔵സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (ഗവ. പോളിടെക്നിക്കുകൾ) ലെക്ച്വർ ഇൻ ആർകിടെക്‌ചർ.
🔵സൗങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (ഗവ.പോളിടെക്നിക്കുകൾ) ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഇൻ ആർകിടെചർ.
🔵ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഡയറ്റീഷൻ ഗ്രേഡ് രണ്ട്.
🔵പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പിൽ രണ്ടാം ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ/ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (സിവിൽ).
🔵കേരള കേര കർഷക സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ (കേരഫെഡ്) അക്കൗണ്ടന്റ്- പാർട്ട് ഒന്ന്, രണ്ട് (ജനറൽ, സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറി).
🔵സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിങ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡിൽ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്‌സ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്.
🔵ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ.
🔵ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവിസസിൽ അസി. ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയൂർവേദം).
🔵കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (മ്യൂസിക് കോളജുകൾ) ലെക്‌ചറർ- ഇൻ വീണ.
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ (ഗവ. പോളിടെക്നിക്കുകൾ) ലെക്ച്വർ ഇൻ ആർകിടെക്‌ചർ.

ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് (ജില്ലാതലം)
🔵വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിൽ ആക്സിലറി നഴ്സ‌് മിഡ്വൈ‌ഫ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്.
🔵വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്.
🔵ആലപ്പുഴ, വയനാട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്.
🔵വിവിധ ജില്ലകളിൽ എൻ.സി.സി/ സൈനിക ക്ഷേമ വകുപ്പിൽ ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് രണ്ട് (എച്ച്.ഡി.വി) (വിമുക്തഭടൻമാർ മാത്രം).
🔵തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എൻ.സി വകുപ്പിൽ ഫാരിയർ (വിമുക്ത ഭടൻമാർ മാത്രം).

എൻസിഎ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്: (സംസ്ഥാന തലം)
🔵മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അസി. പ്രൊഫസർ- ഇൻ മൈക്രോബയോളജി (ഹിന്ദു നാടാർ).
🔵ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ അസി. സർജൻ/ കാഷ്വൽറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ധീവര).
🔵ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് (ജനറൽ സർജറി) (വിശ്വകർമ).
🔵സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഇൻസ്ട്രകടർ- ഇൻ കൊമേഴ‌് (ഈഴവ/ തിയ്യ/ ബില്ലവ).
🔵ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (പട്ടിക വർഗം).
🔵കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്. (മുസ്ലിം).
🔵സർക്കാർ കമ്പനി/ കോർപറേഷ്ൻ/ ബോർഡ്/ അതോറിറ്റി/ സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർ- കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (എൽ.എം.വി) (മുസ് ലിം). ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (പട്ടിക വർഗം).
🔵ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (പട്ടിക വർഗം).
🔵കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്. (മുസ്ലിം).
🔵സർക്കാർ കമ്പനി/ കോർപറേഷ്ൻ/ ബോർഡ്/ അതോറിറ്റി/ സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർ- കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (എൽ.എം.വി) (മുസ്ലിം).

Follow us on

Related News