പ്രധാന വാർത്തകൾ
ഇന്ന് 7 ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിമാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ അനധ്യാപക തസ്തികയിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 5വരെആർസിഎഫ്എല്ലിൽ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 19വരെസൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവുകൾ: കൊച്ചിയിൽ 22മുതൽ അഭിമുഖംകെഎസ്ആർടിസിയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവ്: യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസികേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 22വരെകാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ജൂലൈ 30വരെവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: അഭിമുഖ തീയതികൾ അറിയാംവിവിധ തസ്തികകളിലെ പി.എസ്.സി നിയമനം: ഒഎംആർ പരീക്ഷാ തീയതികൾഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പരീക്ഷ: അപേക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 14വരെ

എൻടിപിസി ലിമിറ്റഡിൽ എൻജിനീയർമാരുടെ ഒഴിവ്: അപേക്ഷ ജനുവരി 3വരെ

Jan 1, 2024 at 6:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കേന്ദ്ര പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ എൻടിപിസി ലിമിറ്റഡിൽ എൻജിനീയർ നിയമനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. പ്രോജക്‌ട് എറക്ഷൻ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്കാണ് അവസരം. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 100 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. എൻജിനീയർ-ഇലക്ട്രിക്കൽ എറക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ 30 ഒഴിവുകളും മെക്കാ നിക്കൽ എറക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ 35 ഒഴിവുകളും സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ 35 ഒഴിവുകളും ഉണ്ട്. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ബി.സി/ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് സംവരണമുണ്ട്.
ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബിഇ/ബിടെക് ബിരുദവും നാലുവർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 35 വയസ് ആണ്. 50000 രൂപ മുതൽ 160000 രൂപവരെയാണ് ശമ്പളം. അപേക്ഷാ ഫീസ് 300 രൂപ. എസ്.സി/എസ്. ടി/പി.ഡബ്ല്യു.ബി.ഡി/വിമുക്ത ഭടന്മാർ, വനി തകൾ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാപനത്തിനും http://ntpc.co.in/careers സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷ ജനുവരി 3 വരെ സമർപ്പിക്കാം.

Follow us on

Related News