പ്രധാന വാർത്തകൾ
പരീക്ഷാ സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്: വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള ദ്രോഹമെന്ന് വി.ശിവൻകുട്ടിസ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങളുടെ ചിപ്പ് വികസനം: പദ്ധതിയുമായി ഗവ. മോഡൽ എൻജിനീയറിങ്ങ് കോളജ് അധ്യാപകർഎംബിഎ പ്രവേശന പരീക്ഷ: ഉത്തരസൂചിക വന്നുഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരണത്തിനായി ഓൺലൈൻ ജേണൽ പുറത്തിറക്കുംഇരിങ്ങാലക്കുട കല്ലേറ്റുംകരയിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനകേന്ദ്രം വരുംസംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കെ.എസ്.യുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്നാലുവർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ: പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിഹയർ സെക്കന്ററി സ്ഥലംമാറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്ത സംഭവം: സർക്കാർ ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുംസ്കൂളുകളിൽ വായനയ്ക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക്: 12ന് യോഗം ചേരുംനാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്: മികവിന് അംഗീകാരം

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഗ്രാജ്വറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ടീച്ചർ: 380 ഒഴിവുകൾ

Dec 18, 2023 at 6:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:അന്തമാൻ ആൻഡ് നികോബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഗ്രാജ്വറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ടീച്ചർ തസ്‌തികയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി ആകെ 380 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. ജനറൽ 205 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. 44,900 രൂപ മുതൽ 1,42,400 രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം.

തസ്തിക വിവരങ്ങൾ താഴെ
ഹിന്ദി അധ്യാപകർ. ആകെ 40 ഒഴിവുകൾ. ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകർ. ആകെ 45 ഒഴിവുകൾ. ബംഗാളി അധ്യാപകർ. ആകെ 03 ഒഴിവുകൾ. സംസ്കൃതം അധ്യാപകർ. ആകെ 06 ഒഴിവുകൾ. സോഷ്യൽ സയൻസ് (ബംഗാളി മീഡിയം) അധ്യാപകർ. ആകെ 06 ഒഴിവുകൾ. സോഷ്യൽ സയൻസ് (ഹിന്ദി/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡി യം) അധ്യാപകർ. ആകെ 93ഒഴിവുകൾ. മാത്തമാറ്റിക്സ് (ബംഗാളി) അധ്യാപകർ. ആകെ 06 ഒഴിവുകൾ. മാത്തമാറ്റിക്സ് (ഹിന്ദി/ഇംഗ്ലീഷ്) അധ്യാപകർ. ആകെ 61ഒഴിവുകൾ. ലൈഫ് സയൻസ് (ബംഗാളി) അധ്യാപകർ അധ്യാപകർ. ആകെ 7 ഒഴിവുകൾ. ലൈഫ് സയൻസ് (ഹിന്ദി/ഇംഗ്ലീഷ്) അധ്യാപകർ. ആകെ 45 ഒഴിവുകൾ. ഫിസിക്കൽ സയൻസ് (ബംഗാളി) അധ്യാപകർ. ആകെ 9 ഒഴിവുകൾ. ഫിസിക്കൽ സയൻസ് (ഹിന്ദി/ ഇംഗ്ലീഷ്)അധ്യാപകർ. ആകെ 59 ഒഴിവുകൾ. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 15 ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം ലഭിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബിഎ, ബിഎഡ്/ബിഎസ്‌സി ബിഎഡ് അല്ലെങ്കിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 45 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദവും ബിഎഡും അല്ലെങ്കിൽ 55 ശതമാനം മാർക്കോടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാഡ്വേറ്റ് ബിരുദം/ത്രിവ ത്സര ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിഎഡ് എംഎഡ്. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 30 വയസ്. അപേക്ഷ https://edurec.andaman.gov.in ൽനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഓൺലൈ നായി ഡിസംബർ 30 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Follow us on

Related News

പരീക്ഷാ സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്: വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള ദ്രോഹമെന്ന് വി.ശിവൻകുട്ടി

പരീക്ഷാ സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്: വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള ദ്രോഹമെന്ന് വി.ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം:പരീക്ഷാ സമയത്ത് കെഎസ്‌യു വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചെയ്യുന്ന...