പ്രധാന വാർത്തകൾ
പരീക്ഷാ സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്: വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള ദ്രോഹമെന്ന് വി.ശിവൻകുട്ടിസ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങളുടെ ചിപ്പ് വികസനം: പദ്ധതിയുമായി ഗവ. മോഡൽ എൻജിനീയറിങ്ങ് കോളജ് അധ്യാപകർഎംബിഎ പ്രവേശന പരീക്ഷ: ഉത്തരസൂചിക വന്നുഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരണത്തിനായി ഓൺലൈൻ ജേണൽ പുറത്തിറക്കുംഇരിങ്ങാലക്കുട കല്ലേറ്റുംകരയിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനകേന്ദ്രം വരുംസംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കെ.എസ്.യുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്നാലുവർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ: പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിഹയർ സെക്കന്ററി സ്ഥലംമാറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്ത സംഭവം: സർക്കാർ ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുംസ്കൂളുകളിൽ വായനയ്ക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക്: 12ന് യോഗം ചേരുംനാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്: മികവിന് അംഗീകാരം

പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ, മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പ്: കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

Dec 12, 2023 at 5:00 pm

Follow us on

കണ്ണൂർ: എംജി സർവകലാശാലയുമായി സംയോജിച്ച് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പഠന വകുപ്പുകളിൽ നടത്തുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി (നാനോസയൻസ് ആൻഡ് നാനോടെക്നോളജി) /എം എസ് സി ഫിസിക്സ് (നാനോസയൻസ് ആൻഡ് നാനോടെക്നോളജി) (ജോയിന്റ് സി എസ് എസ്), റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി, നവംബർ 2023 പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ 2023 ഡിസംബർ 15 മുതൽ 19 വരെയും പിഴയോടുകൂടെ ഡിസംബർ 20 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പിൽ ഹാജരാകണം
13.12.2023 -ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ യു ജി (നവംബർ 2023) മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനായി നേരത്തേ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് എഫ് വൈ യു ജി പി കരിക്കുലവും സിലബസും നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2023 ഡിസംബർ 13 14 തീയതികളിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല താവക്കര ക്യാമ്പസ്സിൽ നടത്തുന്ന ശില്പശാലയിൽ കൂടി പങ്കെടുക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്നും , അതിനു ശേഷം പ്രസ്തുത അധ്യാപകർ 15.12.2023 മുതൽ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ യു ജി (നവംബർ 2023)മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണെന്നും അറിയിക്കുന്നു.

Follow us on

Related News