നവംബർ 27ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക അവധി

Nov 20, 2023 at 7:24 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ചക്കുളത്തുകാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവംബർ 27ന് (തിങ്കൾ) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവല്ല താലൂക്കിനും, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട്, ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകൾക്കുമാണ് പ്രാദേശികാവധി അനുവദിച്ചത്.

Follow us on

Related News