പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

മറൈൻ എൻജിനീയറിങ് ട്രെയ്നിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മറൈൻ എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സ്

Nov 16, 2023 at 9:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡിന് കീഴിലുള്ള മറൈൻ എൻജിനീയറിങ് ട്രെയ്നിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന മറൈൻ എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷാഫോമും http://cs/meti.in ൽ ലഭ്യമാണ്. നവംബർ 21വരെ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും പ്രവേശന നടപടികളും വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. മെക്കാനിക്കൽ, നേവൽ ആർക്കിടെക്ച്ചർ, മറൈൻ എൻജിനീയറി ങ് എന്നിവയിൽ ഏതിലെങ്കിലും 50 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബിടെക് ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 28 വയസ്. അപേക്ഷകർക്ക് പാസ്പോർട്ട് നിര്ബന്ധമാണ്. 157 സെ.മീറ്റർ ഉയരവും അതിനനുസൃതമായ ഭാരവും വേണം. മികച്ച കാഴ്ച, കേൾവിശക്തി എന്നിവ വേണം.
60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിടെക് ബിരുദമുള്ള 24 വയസ് കവിയാത്തവർക്ക് സ്പോൺ സർഷിപ് വിഭാഗത്തിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കും. ജനുവരി, സെപ്റ്റംബർ ബാച്ചുകളിലായി ആകെ 114 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. കോഴ്സ് ഫീസ് 4,75,000 രൂപയാണ്. അഡ്മിഷൻ ചാർജ് 10,000 രൂ പ. വനിതകൾക്ക് 3,72,500 രൂപയാണ് കോഴ്സ് ഫീസ്. ബോർഡിങ്, ലോഡ്ജിങ് അടക്ക മുള്ള ഫീസ് നിരക്കാണിത്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാസൗകര്യവും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ meti.admnoff@cochinshipyard.in
0484- 4011596/2501223/8129823739

Follow us on

Related News