പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

ജർമനിയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ: നിയമനം ഒഡെപെക് വഴി

Nov 2, 2023 at 12:30 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:ഒഡെപെക് വഴി ജർമനിയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ അപ്രന്റിസ് നിയമനം നടത്തുന്നു. ആകെ 100 ഒഴിവുകളുണ്ട്. 3 വർഷത്തേക്കുള്ള കരാർ നിയമനമാണ്.

തസ്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ
🔵നഴ്സിങ് അപ്രന്റിസ്. ആകെ 50 ഒഴിവ്. 80% മാർക്കോടെ പ്ലസ്ടുവും ഡിപ്ലോമയും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
🔵ടെക്നിക്കൽ അപ്രന്റിസ്. ആകെ 50 ഒഴിവ്. പ്ലസ് ടുവും ഡിപ്ലോമ (ഗണിതത്തിനും ഇംഗ്ലിഷിനും 80% മാർക്ക് വേണം)യും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ 18നും 25നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://odepc.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക. ഫോൺ:0471-2329440, 0471-2329441.

Follow us on

Related News