പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും കുട്ടികൾക്കായി ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം

Oct 27, 2023 at 8:00 pm

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും കുട്ടികൾക്കായി ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുപാർശ സർക്കാരിന് നൽകും. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കു പല ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക സൗകര്യമില്ല. പല ജില്ലകളിലും ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുതിർന്നവർക്കൊപ്പമാണ് കുട്ടികൾ കഴിയുന്നത്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ്‌ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ലഹരിവിമോചന കേന്ദ്രം തുടങ്ങാൻ ശുപാർശ നൽകുക.

Follow us on

Related News