പ്രധാന വാർത്തകൾ
പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ2023 ഡിസംബർ 7: എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

ഓപ്പൺ സർവകലാശാല യുജി, പിജി പ്രവേശനം: ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 20 വരെ

Oct 18, 2023 at 7:30 pm

Follow us on

കൊല്ലം:ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ യു ജി, പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള സമയം ഒക്ടോബർ 20 വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 12.00 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. യു ജി സി അംഗീകാരമുള്ള 22 യു ജി / പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് സർവകലാശാല അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ഡിഗ്രി (ബിരുദം, ബിരുദാനന്തരം, ഡിപ്ലോമ, മറ്റ് അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകൾ )പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ മറ്റൊരു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിന് (ഡ്യൂവൽ ഡിഗ്രി/ ഇരട്ട ബിരുദം) കൂടി അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപതോളം പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. http://sgou.ac.in അല്ലെങ്കിൽ http://erp.sgou.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട no-04742966841, 9188909901, 9188909902

Follow us on

Related News