പ്രധാന വാർത്തകൾ
സ്കൂൾ യൂണിഫോം: കളർകോഡ് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യണംഹയർ സെക്കന്ററിയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരിയഡുകൾ ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷനായി മാറ്റി വയ്ക്കണം: കർശന നിർദേശംഡിസംബർ 11ന് സ്കൂളുകളിലടക്കം മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം: 11മണിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രതിജ്ഞപ്രീപ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മുഖവുമായി പുതുപൊന്നാനി ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽപി സ്‌കൂൾപശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗങ്ങളിൽ 64 ഒഴിവുകൾനോർത്തേൺ റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 1,832 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾകൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ 190 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾയൂണിഫോമിട്ട ടീച്ചറും കുട്ട്യോളും: കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യൂണിഫോമിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ2023 ഡിസംബർ 7: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ

വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാ കൺസഷനിൽ കെഎസ്ആർടിസി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

Oct 8, 2023 at 6:06 am

Follow us on

തിരുവനന്തപുരം:വിദ്യാർഥികൾക്കു നൽകിയിരുന്ന യാത്രാ കൺസഷനിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. സ്വാശ്രയ, സമാന്തര (പാരലൽ), അൺ-എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളിൽ ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കു മാത്രമേ ഇനി കൺസഷൻ അനുവദികൂ. പുതിയ പരിഷ്കാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. കൺസഷനുവേണ്ടി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ രേഖകൾക്കൊപ്പം റേഷൻ കാർഡിന്റെയും സ്ഥാപനത്തിലെ തിരിച്ചറിയൽകാർഡിന്റെയും ഫോട്ടോകോപ്പി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കാരണമാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നാണ് സൂചന. കൺസഷൻ പൂർണ്ണമായി നിർത്തുന്നതിനു മുന്നോടിയായാണു ഈനിയന്ത്രണമെന്നും പറയുന്നു.

Follow us on

Related News