പരീക്ഷാഫലം,ടൈം ടേബിൾ, വൈവ വോസി: എംജി സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

Jul 20, 2023 at 4:30 pm

Follow us on

കോട്ടയം:രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ബി.എ, ബി.കോം – ജൂലൈ 2023(സി.ബി.സി.എസ് – 2022 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2020,2021 അഡ്മിഷനുകൾ ഇംപ്രൂവ് മെൻറ്, 2017 മുതൽ 2021 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി) പരീക്ഷയോടൊപ്പം ബി.എ സംസ്‌കൃതം ലാംഗ്വേജ് ആൻറ് ലിറ്ററേച്ചർ(ജനറൽ) പ്രോഗ്രമിൻറെ ഏതാനും പേപ്പറുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷകൾ ജൂലൈ 25,27, ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന്, മൂന്ന്, ഏഴ്, ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കും.

വൈവ വോസി
നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ഹിസ്റ്ററി – മെയ് 2023(പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ – 2020 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2019 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെൻററി) പരീക്ഷയുടെ ജൂലൈ 18ലെ മാറ്റി വച്ച വൈവാ വോസി പരീക്ഷ ജൂലൈ 24ന് നടക്കും. ടൈം ടേബിൾ വെബ് സൈറ്റിൽ.

പരീക്ഷാ ഫലം
മാർച്ചിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഡവലപ്‌മെൻറ് ഇക്കണോമിക്‌സ്(2021 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2020 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെൻററി) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നു വരെ ഓൺലൈനിൽ ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷിക്കാം.

Follow us on

Related News